Dana de Vries en Fiona Mato

Dana de Vries en Fiona Mato (foto C. Breider)

Logo Muziek op Stapel

Concertabonnement

Als u van plan bent alle concerten te bezoeken is een abonnement voor u voordeliger dan losse kaarten. Abonnementhouders hebben bovendien recht op één gratis kaart voor een concert naar keuze. Die gratis kaart mag aan een ander worden gegeven. Daarnaast hebben abonnementhouders recht op een plaats vooraan in de kerk. Abonnementhouders mogen in het volgende kalenderjaar desgewenst hun plaats behouden als zij weer een abonnement nemen.

U kunt een abonnement bestellen door een e-mail te sturen naar muziekopstapel@gmail.com onder vermelding van uw naam, woonplaats, aantal abonnementen en eventueel uw telefoonnummer*. U ontvangt daarna per e-mail een bevestiging van uw bestelling.

Wij verwachten van u dat u na uw bestelling het verschuldigde bedrag overmaakt naar bankrekening NL33 RABO 0159 1606 50 ten name van Stichting Muziek op Stapel te Oldeberkoop onder vermelding van uw naam, woonplaats en aantal abonnementen. Uw betaling ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk nadat u uw bestelling heeft geplaatst, maar uiterlijk twee werkdagen voor het eerste concert in het kalenderjaar. Abonnementen kunnen vanaf een half uur voor de aanvang van dat concert aan de kassa in de Bonifatiuskerk worden afgehaald.

Contante betaling is mogelijk op het moment dat u uw abonnement(en) afhaalt. In de kerk kan niet worden gepind. Om oponthoud bij de kassa te beperken gaat onze voorkeur uit naar betaling per bank.


Vragen of problemen?

Bij eventuele vragen of problemen kunt u contact opnemen met de secretaris.


* Uw telefoonnummer zal door ons alleen in uitzonderlijke situaties worden gebruikt, zoals bij afgelasting of iets dergelijks. Vermelding van uw telefoonnummer is niet verplicht.


© Alle rechten voorbehouden