Logo Muziek op Stapel

Niek Baar, Ella van Poucke en Ben Kim


Niek Baar

Niek Baar (foto: No Candy)

Op zaterdag 12 september 2020 spelen Niek Baar, Ella van Poucke en Ben Kim werken van Schubert. Aanvang 20.00 uur.


Musici

Niek Baar, viool
Ella van Poucke, cello
Ben Kim, piano

Wijzigingen voorbehouden


Programma

Werken van Schubert
Het exacte programma is nog niet bekend

Wijzigingen voorbehouden


Kaarten

De kaartprijs bedraagt € 25,00. Voor jongeren tot 21 jaar bedraagt de kaartprijs € 10,00. Kaarten kunnen worden gereserveerd door een e-mail te sturen naar muziekopstapel@gmail.com of door telefonisch contact op te nemen met bestuurslid Simon Been, telefoonnummer (0516) 42 66 04. Het te betalen bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening NL RABO 0159 1606 50 t.n.v. ST. MUZIEK OP STAPEL. Op Concertkaarten vindt u meer informatie over het reserveren en betalen van kaarten.
Voor leerlingen basisschool en middelbare school zijn acht gratis kaarten beschikbaar. Zie ons Scholierenproject.

© Alle rechten voorbehouden