Logo Muziek op Stapel

Lavinia Meijer

Lavinia Meijer (foto Chris Breider)


Nieuws


Nieuwsbrief Muziek op Stapel 24 april 2020


Beste muziekliefhebber,

Het zijn nare tijden voor de volksgezondheid, met in elk geval ook treurige effecten op uitvoerende musici en op muziekbeleving via concerten. De maatregelen ter bestrijding van de Corona-epidemie hebben ertoe geleid dat ook het concert van Camerata RCO op 9 mei is afgelast. Hoe het met de concerten na de zomer zal lopen is nog niet duidelijk. In principe willen wij de afgelaste concerten zodra mogelijk alsnog laten plaatsvinden.

Intussen bekijken wij alvast in hoeverre een toekomstig concert doorgang zou kunnen vinden als we de anderhalve meter afstand in acht kunnen laten nemen en als onder die voorwaarden evenementen als onze concerten worden toegestaan. Dat zou overigens misschien maar voor een klein deel van onze bezoekers soelaas bieden. En aangezien wij al 46 abonnees hebben, ligt daarmee ook de verkoop van losse kaarten voorlopig stil. Ook inventariseren we bij de musici of zij alternatieven bieden zoals livestreams. Zodra wij meer hierover weten, zullen wij u berichten.

Wij wensen u een goede gezondheid en we hopen u snel weer bij onze concerten te mogen ontmoeten.
Met muzikale groet van het bestuur van Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek.

- - - - -

- - - - -

Programma 2020


Programma 2020

© Alle rechten en programmawijzigingen voorbehouden