Logo Muziek op Stapel

Lavinia Meijer

Lavinia Meijer (foto Chris Breider)


Nieuws


Nieuwsbrief Schubertconcert 12 september


Het extra concert op 4 juli dat wij voor een -noodgedwongen- beperkt publiek organiseerden werd zowel door publiek als musici zeer gewaardeerd. We hoorden respectievelijk: "eindelijk weer eens eruit voor iets feestelijks, als dit mooie concert" en "eindelijk weer eens kunnen spelen voor publiek".

Twee eerdere concerten uit onze serie hadden we, zoals u weet, vanwege de COVID-19 epidemie moeten afgelasten. De epidemie is geluwd en de RIVM-maatregelen zijn versoepeld. Maar het lijkt erop dat we voorlopig nog niet teruggaan naar de situatie van voor de epidemie. Het eerstvolgende concert, op 12 september, willen we daarom bij wijze van proef organiseren in een andere locatie, waar meer publiek aanwezig kan zijn: de Multifunctionele Accommodatie (MFA) van Oldeberkoop. Om voldoende ruimte te bieden voor het gebruikelijke aantal bezoekers hebben we bovendien besloten om dit concert in te korten naar ruim drie kwartier, waardoor het op dezelfde avond tweemaal achtereen kan worden uitgevoerd.

Dat betekent ook andere aanvangstijden:
het eerste concert begint om 19.30u en het tweede om 21.00u
Dan klinkt het fameuze:
Opus 100, pianotrio in Es Groot
van Franz Schubert (1797-1828)

uitgevoerd door
Niek Baar, viool,
Ella van Poucke, cello,
Ben Kim, piano.

Kaarten kosten € 25,00 (tot 21 jr.: € 10,00) incl. programma, alleen via reservering te bestellen bij muziekopstapel@gmail.com of indien mailen niet mogelijk is telefonisch bij bestuurslid Simon Been: (0516) 42 66 04.

Graag bij uw reservering opgeven welk tijdsblok u kiest en indien u met meerderen komt of sprake is van 1 huishouden.


Het blijft lastig plannen met alle restricties. We hopen natuurlijk dat we snel kunnen terugkeren naar de oude situatie van concerten in de kerk zonder afstandsbeperking. Wanneer dat zal zijn is echter nog niet te overzien.

Met vriendelijke groet,
het bestuur van Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek

- - - - -

Maatregelen Covid 19 (Coronapandemie) m.i.v. 1 juli 2020
- - - - -

Nieuwsbrief extra concert 4 juli 2020


Sinds kort worden concerten weer toegestaan, zij het met RIVM-maatregelen, waar wij ons natuurlijk aan zullen houden. Dat betekent dat wij een concert kunnen organiseren voor dertig mensen, en dat is precies het aantal dat met deze maatregelen in de kerk past. Mogelijk wordt het aantal toegestane bezoekers verruimd per 1 juli, maar daarover bestaat nog geen zekerheid. De nog resterende concerten uit onze serie (in september, oktober en december) kunnen wij bij een groter toegestaan aantal bezoekers overplaatsen naar een andere, ruimere locatie in Oldeberkoop, waarbij wij denken aan de MFA. Daarover ontvangt u nog bericht.

Musici hebben het moeilijk, en wij missen de concerten. Daarom zijn we blij dat we nu een extra, zeer bijzonder concert kunnen organiseren, buiten onze serie:

Op zaterdag 4 juli om 20.00 uur

Concert: 'La Gracieuse'
Muziek van de Franse hofcomponist Marin Marais

Robert Smith – viola da gamba
Israel Golani – theorbe & barokgitaar

De internationaal vermaarde musici, Robert Smith en Israel Golani, voeren een uniek programma uit. Niet vaak is in Nederland de toch bijzonder fraaie muziek te horen van Marin Marais (1656 - 1728). Bij zijn leven was Marais al een beroemd musicus, gambist, en componist aan het Hof van Lodewijk IV. De VPRO zond jaren terug een bekroonde Franse film uit over het leven van Marais. Gerard Depardieu vertolkte daarbij Marin Marais, maar de muziek werd in werkelijkheid (gelukkig) uitgevoerd door Jordi Savall.

Kaartprijs € 20,-. Kaarten alleen op reservering.

Wij volgen de RIVM-maatregelen. Daarom zullen we geen pauze houden en geen drankjes schenken en er is geen vestiaire. Het concert duurt een uur. Wij verzoeken u voor het reserveren van plaatsen een mail te sturen naar muziekopstapel@gmail.com en daarbij naast uw naam en telefoonnummer (in geval van wijzigingen) aan te geven met hoeveel personen u wenst te komen en in hoeverre sprake zal zijn van personen die behoren tot 1 huishouden. Vanwege de plaatsingsmogelijkheden in de kerk zullen maar maximaal drie personen uit 1 huishouden naast elkaar kunnen zitten. We reserveren op volgorde van binnenkomst van de bestellingen. U ontvangt een bevestiging van de reservering met betaalgegevens.
Kort voorafgaand aan het concert nemen we contact op met gerichte vragen over Corona, conform de RIVM maatregelen. Mocht u ziekteverschijnselen hebben die daarop duiden, dan mogen wij u niet toelaten tot het concert.

Met muzikale groet van het bestuur van St Muziek op Stapel, Stapel op Muziek

- - - - -

Nieuwsbrief Muziek op Stapel 24 april 2020


Beste muziekliefhebber,

Het zijn nare tijden voor de volksgezondheid, met in elk geval ook treurige effecten op uitvoerende musici en op muziekbeleving via concerten. De maatregelen ter bestrijding van de Corona-epidemie hebben ertoe geleid dat ook het concert van Camerata RCO op 9 mei is afgelast. Hoe het met de concerten na de zomer zal lopen is nog niet duidelijk. In principe willen wij de afgelaste concerten zodra mogelijk alsnog laten plaatsvinden.

Intussen bekijken wij alvast in hoeverre een toekomstig concert doorgang zou kunnen vinden als we de anderhalve meter afstand in acht kunnen laten nemen en als onder die voorwaarden evenementen als onze concerten worden toegestaan. Dat zou overigens misschien maar voor een klein deel van onze bezoekers soelaas bieden. En aangezien wij al 46 abonnees hebben, ligt daarmee ook de verkoop van losse kaarten voorlopig stil. Ook inventariseren we bij de musici of zij alternatieven bieden zoals livestreams. Zodra wij meer hierover weten, zullen wij u berichten.

Wij wensen u een goede gezondheid en we hopen u snel weer bij onze concerten te mogen ontmoeten.
Met muzikale groet van het bestuur van Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek.

- - - - -

- - - - -

Programma 2020


Programma 2020

© Alle rechten en programmawijzigingen voorbehouden