Logo Muziek op Stapel

Studenten Prins Claus Conservatorium

Studenten Prins Claus Conservatorium (foto Chris Breider)


Gratis kaarten voor acht scholieren

Uit onderzoek blijkt dat kinderen enthousiast reageren op het bijwonen van een echt concert met klassieke muziek. Bovendien geeft dit hen een goed idee van wat er met een instrument en met samenspel tussen musici bereikt kan worden. De Stellingwerven hebben in Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek een bijzonder podium voor klassieke muziek, met een muziekkwaliteit die veelal niet onderdoet voor die in het Concertgebouw in Amsterdam. Wanneer concertbezoekers hun kinderen meenemen, blijkt inderdaad dat deze kinderen genieten van zo´n concert. Bij mensen die niet opgroeien met klassieke muziek is er vaak een forse drempel om daar op latere leeftijd alsnog kennis mee te maken en van te gaan genieten.

Daarom besloot Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek, organisator van hoogwaardige klassieke concerten in Oldeberkoop, een project te starten dat deze drempel kan wegnemen. In de kerk wordt een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor het gratis bijwonen van concerten door leerlingen basisschool en leerlingen middelbare school. Door dit project kunnen zij kennismaken met het fenomeen concert, met als doel hen enthousiast te maken voor klassieke muziek. En dit in een intieme, sfeervolle kerk en in een regio waar concertzalen op grote afstand liggen.

Voor bovenbedoelde scholieren zijn bij ieder concert acht gratis plaatsen beschikbaar. Begeleiding door volwassenen, die wel voor een toegangskaart moeten betalen, is vereist. Leerlingen basisschool mogen, omdat zij anders weinig zien, met hun begeleiders vooraan zitten. Leerlingen middelbare school en hun begeleiders sluiten achterin aan.
De gratis kaarten voor de scholieren zijn inclusief consumptie in de pauze en een programmaboekje. (De normale prijs bedraagt tien euro voor jongeren tot 21 jaar.) Tijdige telefonische aanmelding bij de secretaris is noodzakelijk in verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen. En: vol is vol.

© Alle rechten voorbehouden