Scholierenproject

Uit onderzoek blijkt dat kinderen enthousiast reageren op het bijwonen van een echt concert met klassieke muziek. Bovendien geeft dit hun een goed idee van wat er met een instrument en met samenspel tussen musici bereikt kan worden. De Stellingwerven hebben in Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek een bijzonder podium voor klassieke muziek, met een muziekkwaliteit die veelal niet onderdoet voor die in het Concertgebouw in Amsterdam. Wanneer concertbezoekers hun kinderen meenemen, blijkt inderdaad dat deze kinderen genieten van zo´n concert. Bij mensen die niet opgroeien met klassieke muziek is er vaak een forse drempel om daar op latere leeftijd alsnog kennis mee te maken en van te gaan genieten.

Daarom besloot Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek, organisator van hoogwaardige klassieke concerten in Oldeberkoop, een project te starten dat deze drempel kan wegnemen.
Dit project bestaat nu uit twee onderdelen:

Jaarlijkse scholierenconcerten

Sinds 2018 organiseert Stichting Muziek op Stapel jaarlijkse kinderconcerten, ofwel scholierenconcerten voor basisschoolleerlingen. Het eerste was het muzieksprookje Peter en de Wolf van de componist Sergei Prokofiev, uitgevoerd door het op dit terrein zeer ervaren Amsterdam Wind Quintet met de verstelster Talitha van der Spek. Om zoveel mogelijk scholieren (ruim 300 in totaal) de kans te geven dit concert bij te wonen traden de musici driemaal achtereen op. Het was een groot succes. In 2019 volgde door hetzelfde kwintet, met Thalita van der Spek en Thomas de Bruijn, een kinderopera: Assepoester op muziek van Rossini. Ook dit concert viel bijzonder in de smaak bij de scholieren. Kinderen kwamen soms na afloop al zingend de kerk uit.
Het Vespucci Kwartet kon een zelfde soort kinderconcert bieden: De Nieuwe Kleren van de Keizer werd met verve door hen vertolkt met daarbij de bij kinderen zeer bekende en geliefde acteur Steef Hupkes. Dit laatste concert is vanwege coronabeperkingen in 2020 verschoven naar september 2021. Opnieuw genoten vele scholen uit de omgeving van Oldeberkoop van dit bijzondere aanbod.

Op 22 september 2022 waren er achtereen drie scholierenconcerten in de Bonifatiuskerk van Oldeberkoop. De in totaal ruim 320 kinderen van de laagste klassen van de basisscholen uit Oldeberkoop, Oosterwolde en andere omliggende dorpen zagen en hoorden een muzikaal omlijst verhaal over een zingende papegaai, gebaseerd op een bekend boek van Tosca Menten. Vanaf binnenkomst werden zij al betrokken bij de voorstelling doordat verteller Benjamin Murck meteen gesprekjes met hen aanknoopte. Het grappige en spannende verhaal over de papegaai, die door een geldbeluste man werd gestolen, werd heel levendig verteld terwijl de vijf musici van het Eposensemble de mooiste stukken muziek lieten horen uit opera’s van bijvoorbeeld Rossini en Mozart. Op speelse wijze werd goed uitgelegd welke blaasinstrumenten voor die prachtige muziek zorgden: hoorn, fagot, klarinet, hobo en dwarsfluit. Kinderen zongen mee en mochten meehelpen op het podium om de lelijke dief van de papegaai te bekogelen met (nep) eieren en tomaten. Niet alleen de kinderen, maar ook de begeleidende ouders zeiden na afloop erg genoten te hebben van deze muzikale voorstelling. De organisatie was in handen van Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek en Kunst&COO. Het concert werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Bercoop Fonds.

Al deze concerten werden mede georganiseerd door het lokale platform voor kunst en cultuuronderwijs Kunst&COO. De aanmelding van de scholen verloopt steeds via Kunst&COO. Belangstellende scholen uit de regio kunnen zich tot deze organisatie wenden; er is geen aparte kaartverkoop via Muziek op Stapel.
De concerten worden mede mogelijk gemaakt door fondsen en donaties.

Gratis kaarten voor acht scholieren

In de kerk wordt een beperkt aantal plaatsen gereserveerd voor het gratis bijwonen van concerten door leerlingen basisschool en leerlingen middelbare school. Door dit project kunnen zij kennismaken met het fenomeen concert, met als doel hen enthousiast te maken voor klassieke muziek. En dit in een intieme, sfeervolle kerk en in een regio waar concertzalen op grote afstand liggen.

Voor bovenbedoelde scholieren zijn bij ieder concert acht gratis plaatsen beschikbaar. Leerlingen van de basisschool en van de onderbouw van de middelbare school dienen begeleid te worden door volwassenen, die wel voor een toegangskaart moeten betalen. Leerlingen basisschool mogen, omdat zij anders weinig zien, met hun begeleiders vooraan zitten. Leerlingen middelbare school, en hun eventuele begeleiders, sluiten achterin aan.
De gratis kaarten voor de scholieren zijn inclusief consumptie in de pauze en een programmaboekje. (De normale prijs bedraagt tien euro voor jongeren tot 21 jaar.) Tijdige telefonische aanmelding bij de secretaris is noodzakelijk in verband met het beperkt aantal beschikbare plaatsen. En: vol is vol.
Scroll naar boven