Sponsoring, giften en legaten

Het bestuur van Muziek op Stapel streeft ernaar om concerten met klassieke muziek van hoge kwaliteit voor een zo laag mogelijke prijs aan te bieden. Zowel bestuursleden als vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.
Voor de continuïteit van de organisatie van deze concerten is een stevige financiële basis nodig. Daarom zijn giften, donaties en legaten zeer welkom.
Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek is door de Belastingdienst aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN 8156.14.627), hetgeen voor zowel de stichting als de donateur fiscale voordelen heeft.
Voor verdere actuele informatie verwijzen we u naar de website van de Belastingdienst.
Voor (project)sponsoren kan Muziek op Stapel met zijn talrijke bezoekers een aantrekkelijk platform zijn. Zie voor verdere informatie en voorwaarden ons sponsorbeleid.

Sponsorbeleid

Actualisatiedatum: februari 2023


De projectsponsoren verbinden zich voor één concert en betalen een substantieel bedrag: in de orde van € 500, € 750 of € 1000, dan wel gekoppeld aan de kosten van pianohuur. Bij extra dure producties gaat de voorkeur uit naar de grotere bedragen, € 750 of € 1000 of meer. De projectsponsor krijgt voorafgaande aan het concert een rekening op naam van het bedrijf, met verzoek het toegezegde bedrag uiterlijk twee weken voorafgaande aan het concert te voldoen.
Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek levert als tegenprestatie:

  • Naamsvermelding op de affiches zo mogelijk (overleg drukker)
  • Naamsvermelding per concert en op de homepage van de website van st. Muziek op Stapel via logo of link naar eigen website van het bedrijf
  • Naamsvermelding bij aanvang van het concert speciaal als projectsponsor
  • Vier, zes of acht vrijkaarten, in verhouding tot het betaalde bedrag: bij € 500 sponsoring worden dat vier kaarten, zes bij € 750 en acht bij € 1000.
Scroll naar boven