Over Ons

Stichting Muziek op Stapel, Stapel op Muziek is opgericht op 11 november 2005. De stichting is gevestigd te Oldeberkoop, gemeente Ooststellingwerf. Onze adresgegevens en dergelijke vindt u op de pagina contactgegevens.

Muziek op Stapel is door de Belastingdienst m.i.v. 1-1-2012 aangemerkt als een culturele algemeen nut beogende instelling (Culturele ANBI), RSIN / fiscaal nummer: 8156.14.627. Daardoor is voor de giftenaftrek een gunstige regeling van toepassing.

De stichting is ontstaan als gevolg van een spontaan initiatief van muziekliefhebbers, “stapel op muziek”, die graag concerten “op stapel” wilden zetten. Naast deze verklaring van de naam van de stichting is er nog een muzikale verwijzing, namelijk naar een stapel. Een stapel is een stokje in de klankkast van een snaarinstrument, zoals een viool, dat de trillingen overbrengt van het bovenblad naar het onderblad en dat daarmee het karakter van het instrument bepaalt.

Oldeberkoop ligt ver van de grote podia en heeft bovendien een prachtige middeleeuwse kerk, die inmiddels door veel musici geroemd is om haar fraaie akoestiek. De concerten vinden plaats buiten het toeristisch hoogseizoen en versterken daarmee het cultuurtoerisme in Friesland.

Het doel van de stichting is om met regelmaat kwalitatief hoogwaardige, klassieke, levende muziek naar Oldeberkoop te halen en deze laagdrempelig en aantrekkelijk aan te bieden aan de bevolking van Oldeberkoop en wijde omgeving. Ook aan jong en/of Fries talent wil Muziek op Stapel een podium bieden.

Bestuur
Sylvia Hosman-Benjaminse, voorzitter
Simon Been, secretaris en vice-voorzitter
Klaske Veenhouwer, penningmeester
Willemine Nieuwe Weme, algemeen bestuurslid
Victoria Nair-Price, algemeen bestuurslid     Loes Broere, algemeen bestuurslid

Overeenkomstig artikel 4 van de statuten genieten de bestuursleden voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten mogen worden vergoed.

Comité van Aanbeveling
Ab Koster, hoornist, voormalig hoogleraar aan de Musikhochschule in Hamburg
Peter Stotijn, voormalig solobassist Residentie Orkest, voormalig docent contrabas Conservatorium van Amsterdam
Geert Jan Douma, eigenaar en direkteur van Koninklijke Douma Staal BV

Beleid en verantwoording
Stichting Muziek op Stapel heeft een meerjarig beleidsplan. Ook het jaarverslag en de jaarrekening worden middels deze website gepubliceerd. Via onderstaande links kunt u de betreffende bestanden downloaden.

Bonifatiuskerk Oldeberkoop

De kerk is omstreeks 1125 gebouwd. Het gebouw hoort tot de oudste van Zuidoost-Friesland en vormt het historisch middelpunt van Oldeberkoop. De oorspronkelijke toren werd in de tachtigjarige oorlog verwoest. De huidige toren van Friese geeltjes dateert uit de 17e eeuw. De ringmuur is in 2011-2012 gerestaureerd, mede dankzij bijdragen van de bewoners van Oldeberkoop en omgeving. Daarbij is ook de oude toegangspoort gereconstrueerd. In de kerk staat een doopvont waarvan een gedeelte dateert uit de 14e eeuw. Van latere datum zijn de preekstoel en de herenbank (17e eeuw). De kerk kreeg na de reformatie een protestantse signatuur. Sinds de kerkfusie in 2004 heet de kerk Bonifatiuskerk. Het succes van de concerten is, naast de kwaliteit van de muziek, zeker ook te danken aan de sfeervolle entourage en de uitstekende akoestiek van de Bonifatiuskerk. De historisch gegroeide goede samenwerkingsafspraken tussen kerkbestuur en stichting Muziek op Stapel zijn vastgelegd in een convenant.

Scroll naar boven